نمایش اخبار

کمپرسور گریز از مرکز

رونمایی از مجموعه Bundle Assembly کمپرسور گریز از مرکز Borsig مدل GC355/8. سال 92