توربین Ruston TB4000

همکاری با شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

توربین توربین بخار توربین گازی

لطفا اندکی صبر کنید...