رونمایی از پاورتوربین

رونمایی از پاورتوربین ارتقاء یافته CLARK DJ160 توسط جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت سال 92

پاورتوربین توربو کمپرسور البرز

لطفا اندکی صبر کنید...