دسته بندی محصولات

  • توربین گاز
  • توربین بخار
  • کمپرسورها
  • گیربکس

آرشیو محصولات

Combustion Chamber

توضیح کوتاه(شرکت یبسل خود در سیب صنعت ارائه نماید. دامنه فعالیت شرکت ارائسیبله خدمات به ماشین آلات دوار در بخش های بالادستی، صنعت نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی، فولاد و شیمیایی و دیگر صنایع می باشد.)

مشاهده بیشتر
Ruston Labyrinth

توضیح کوتاه محصول(شرکت یبسل خود در سیب صنعت ارائه نماید. دامنه فعالیت شرکت ارائسیبله خدمات به ماشین آلات دوار در بخش های بالادستی، صنعت نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی، فولاد و شیمیایی و دیگر صنایع می باشد.)

مشاهده بیشتر
Ruston TA Stator

شرکت یبسل خود در سیب صنعت ارائه نماید. دامنه فعالیت شرکت ارائسیبله خدمات به ماشین آلات دوار در بخش های بالادستی، صنعت نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی، فولاد و شیمیایی و دیگر صنایع می باشد.

مشاهده بیشتر
سرخون Ruston TB

توضیح مختصر محصول

مشاهده بیشتر

لطفا اندکی صبر کنید...