اخبار

رونمایی از پاورتوربین
رونمایی از پاورتوربین

رونمایی از پاورتوربین ارتقاء یافته CLARK DJ160 توسط جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت سال 92

ادامه مطلب


لطفا اندکی صبر کنید...